ד"ר פרידמן פטר

הלל 8קומה 2 כניסה ג, ירושלים
טלפון:
02-6257711
טלפון:
053-4296973