מרפאה של ד"ר צפוני אלי

הפסגה 3(מלון חן), ירושלים
טלפון:
02-6411411