מרפאה של ד"ר קוג'ינסקי מיכאל

מאה שערים 83, ירושלים
טלפון:
02-5817234
טלפון:
02-5633217