מרפאתו של ד"ר קורשייא ג'רר

דן 15, ירושלים
טלפון:
02-6723361
טלפון:
053-9956734