מרפאה של ד"ר שוורצנברג תקוה

אגריפס 42בית כי"ח קומה E קניון הבריאות, ירושלים
טלפון:
02-6221015