מרפאה של ד"ר שטרנברג פרדריקו

לייב יפה 9מרכז מסחרי תלפיות, ירושלים
טלפון:
02-6723644
טלפון:
02-6712229
פקס:
02-6712229