שלימוביץ מאשה,ד"ר

לאה גולדברג 6 דירה 33, ירושלים
טלפון:
02-5851871
טלפון:
054-4851873