המרפאה של ד"ר זקסונסקי

חללי אגוז 12 חנות מספר 50 קומה א, לוד
טלפון:
053-8411268
טלפון:
08-9201750