מרפאה של ד"ר חטיב איהאב

מדרגות דור 8פינת רח' שבתאי לוי ליד מוזיאון חיפה, חיפה
טלפון:
04-8535936