מרפאה של ד"ר גילבוע מיכאל

דניה 41, חיפה
טלפון:
04-8342286
טלפון:
04-8343426