מרפאה של ד"ר צימרמן דינה

אריאל 27, נוף איילון
טלפון:
08-9790420
טלפון:
08-9790420