מרפאת טלזסטון

בלוך 20, קרית יערים
טלפון:
02-5341803