מרפאת טלזסטון

בלוך 20, קרית יערים
טלפון:
02-5330706
טלפון:
02-5341005