מרפאה של ד"ר בור עודד

החלמונית 32קרית-ראשון, חנות מספר 16, ראשון לציון
טלפון:
03-9613664