מרפאה של ד"ר קגנוביץ גלינה

יאיר שטרן 14קרית מנחם בגין, רמלה
טלפון:
08-9257689