קבע תור לסאני ספיר

מומחית לרפואת המשפחה- מבוטחי מכבי, ופרטי.