קבע תור לברק בר-זכאי

כירורגיה הפטוביליארית, כירורגיה כללית ולפרוסקופית