קבע תור למשה קוליקובסקי

מומחה בריפוי פצעים ורגל סוכרתית