קבע תור לאבישי ראובן

אורטופד ומנתח בכיר ,מבצע השתלות מפרקי ירך וברך