קבע תור לראוי רמדאן

ממוחה לרפואה פנימית, נפרולוגיה ולחץ דם