התמחות
בריאות הציבור
תת התמחות
מומחה בריאות הציבור
תחומי עיסוק קליני שונים
משפחה,פנימית וכללית