קבע תור לאיריס יעיש

מומחה רפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה