קבע תור לברק חביב

יועץ ומנתח כתף, ברך ופציעות ספורט