קבע תור למינה גורביץ

מומחית רפואת ילדים וחוקרת התפתחות בגיל הרך כגון אוטיזם