התמחות
שיקום ורפואה פיזיקלית
תת התמחות
מומחה שיקום ורפואה פיזיקלית
טלפון:
04-6415062
טלפון:
04-6415252