קבע תור ליעקב משיח

מנהל מרפאת עור ילדים ומתבגרים , בית חולים דנה