קבע תור לאלה קויפמן

מומחית לנפרולוגיה ויתר לחץ דם