קבע תור לדניאל טוגנדרייך

צילום רחם וצנתור חצוצרות