קבע תור לאנדי קרף .D.P.M

פודיאטור מנתח, דר' לפודיאטריה (ארה"ב)