קבע תור לפרופ' גל דובנוב-רז

רופא ילדים, רופא ספורט