קבע תור ליאיר סקורניק

מומחה לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה