קבע תור לבנימין בנדר

מומחה למפרקים (ברך, ירך) והחלפת מפרקים