קבע תור לילנה צ'רטוק

מומחה רפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה