קבע תור לרומן גלמן

כירורגיה אורתופדית, רישיון מומחה משנה 2010