Rendez-vous 24/24h

Appelez le 053-9955999

לידיעתכם

בימי שישי ניתן לקבוע תור לאותו יום, למקרים דחופים בלבד

קביעת תורים 24/24 שעות

למספר 053-9955999

Appointments 24/24h

Call 053-9955999

חדש לחברי מכבי !!

מעבדה (דם ושתן) בימי א'-ג'-ד' בין 7:30 ל-9:00

במידה והמרפאה סגורה

אפשר לפנות למרפאת טרם הגדוד העברי www.teremmd.co.il

למקרי חירום

במידה והמרפאה סגורה, לפנות לטרם 1-599-520520

ותק

13 שנים

קופות חולים

מכבי ,פרטי

שפות

עברית, אנגלית, צרפתית

סוגי תור

תור פיזי,תור טלפוני

מרפאת טרם

ירושלים, הגדוד העברי 4
זימון תורים 24 שעות ביממה, בימי א'-ה' : 053-9955461
טלפון מרפאה 02-5612139
02-5660014 (פקס)