ותק

26 שנים

קופות חולים

פרטי

סוגי תור

מרכז ויצמן

תל אביב-יפו, ויצמן 14
054-3494968
03-6954657 (פקס)
רביעי
20:00–15:00