ותק

3 שנים

מרפאת עמק רפאים

ירושלים, עמק רפאים 43 ב
02-5612480
02-5612481
02-5612481 (פקס)
רביעי
19:00–15:30