ותק

39 שנים

קופות חולים

פרטי

מרפאה של ד"ר צביאל שרה

רחובות, מנוחה ונחלה 18 חדר 25
08089494286
08089494286
052-7829259
ראשון
19:00–17:00
שלישי
19:00–17:00
חמישי
11:00–08:30

מרפאה של ד"ר צביאל שרה

רחובות, כובשי החרמון 6/3
08089494286
08089494286
052-7829259

מרפאה של ד"ר צביאל שרה

רחובות, כובשי החרמון 6/3
08089494286
08089494286
052-7829259

מרפאה של ד"ר צביאל שרה

רחובות, כובשי החרמון 6/3
08089494286
08089494286
052-7829259
ראשון
19:00–17:00

מרפאה של ד"ר צביאל שרה

רחובות, כובשי החרמון 6/3
08089494286
08089494286
052-7829259
שלישי
19:00–17:00

מרפאה של ד"ר צביאל שרה

רחובות, כובשי החרמון 6/3
08089494286
08089494286
052-7829259

מרפאה של ד"ר צביאל שרה

רחובות, כובשי החרמון 6/3
08089494286
08089494286
052-7829259

מרפאה של ד"ר צביאל שרה

רחובות, כובשי החרמון 6/3
08089494286
08089494286
052-7829259
ד"ר דר שרה צביאל טלפון