ותק

45 שנים

סוגי תור

תור פיזי,תור טלפוני

מדיקס פיזיותרפיה

תל אביב-יפו, שטרית 6
טלפון מרפאה: 03-6482333
03-6482377 (פקס)