ותק

4 שנים

סוגי תור

תור טלפוני

מרפאת אסיא ב'

נתיבות, קניון קולק, קומה 1
08-9930630
זימון תורים 24 שעות ביממה 053-9956666

מרפאת אסיא א'

נתיבות, ירושלים 18
08-9944924
08-9944925
זימון תורים 24 שעות ביממה 053-9956666