קישור להורדת שאלון קשב וריכוז

 שאלון להורה:

s/crefold/d10008394/Questionnaire.pdf 

 

שאלון למורה:

s/crefold/d10008394/questions-teacher.pdf