ותק

2 שנים

סוגי תור

תור פיזי,תור טלפוני

מרפאת קיו מדיקל

, חירם 6, ירושלים ,קיימת כניסה גם דרך רחוב תכלת מרדכי
053-9956868