קופות חולים

מכבי

סוגי תור

מרפאת אסיא י"א

באר שבע, חיים לנדאו 6
זימון תורים 24 שעות ביממה 053-9956505
08-6440040
08-6440041
08-6419989 (פקס)

מרפאת אסיא ב'

נתיבות, קניון קולק, קומה 1
08-9930630
זימון תורים 24 שעות ביממה 053-9956666