ותק

2 שנים

קופות חולים

מאוחדת

סוגי תור

תור פיזי,תור טלפוני

מדשירן רפואה בע"מ

ירושלים, יפו 216, בניין שערי העיר, קומה 8
זימון תורים 24/7 053-9956756
טלפון המרפאה 02-5000033
medshiran@gmail.com