ותק

9 שנים

קופות חולים

כללית

שפות

עברית, אנגלית

סוגי תור

תפקיד

מנהל היחידה למומי לב מולדים במבוגר וקרדיולוג ילדים, מרכז רפואי הדסה

השכלה

בית ספר לרפואה, הפקולטה לרפואה, הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, חיפה, ישראל

ניסיון קליני

התמחות ברפואת ילדים, המרכז הרפואי כרמל, חיפה, ישראל
התמחות בקרדיולוגית ילדים Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, U.S.A
2009 מנהל היחידה למומי לב מולדים במבוגר, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים.

פרסומים מדעיים

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?dispmax=20&db=pubmed&pmfilter_EDatLimit=added%20to%20PubMed%20in%20the%20last%200%20i&cmd_current=Limits&orig_db=PubMed&cmd=Search&term=Nir+A&doptcmdl=DocSum

חברות באיגודים מקצועיים

2009 יושב ראש האיגוד הישראלי לקרדיולוגית ילדים.

מרכז רפואי רמות

ירושלים, יגאל אלון 35
מרכז רפואי רמות 02-5866777
02-5862949 (פקס)

רמות אשכול-מרכז בריאות האישה - ירושלים

ירושלים, פארן 12
02-5889551
02-5889600
02-5889640 (פקס)