קופות חולים

מכבי

מרפאת בוקעאתא

זימון תורים 24/7- 053-9956622
שישי
12:00–09:00