מאמר

האונקופלסטיקה היא טכניקה חדשה יחסית בכירורגיה של השד. טכניקה זו, מאפשרת לבצע כריתות נרחבות מקומיות בשד ללא צורך להתפשר על האסתטיקה של השד. התוצאה הקוסמטית האופטימאלית היא פשרה מאוזנת בין נפח הרקמה הנכרתת לבין שיעור החזרה מקומית. הבעיה בכריתות רחבות היא שהחלל הגדול שנוצר גורם לשקיעה של העור לתוכו ולעיוות קשה של השד (איור 29.12. ) איור 29.12 : מימין -טכניקת הלמפקטומיה. אמצעי –החלל הנשאר עם בסיס טוב לעור שמאל- חלל גדול לעור אין בסיס ולכן הוא ימשך פנימה ויצור עוות. קיימים מספר גורמים המשפיעים לרעה על התוצאה הקוסמטית: 1. הניסיון להשיג שולים רחבים מאוד 2. הערכה לא נכונה של גודל השאת לעומת נפח השד. 3. טכניקה כירורגית 4. קרינה עד כמה הבעיה שכיחה? עבודות שבדקו את התוצאות הקוסמטיות של הלמפקטומיות דווחו על : 1. 80% תוצאה טובה, כלומר האישה מרוצה והמראה ללא עוות ניכר (תמונה 43.12)