ותק

39 שנים

קופות חולים

מאוחדת

המרפאה של ד"ר ישראל צביאל וד"ר שרה צביאל

, מנוחה ונחלה 18/25 רחובות
טלפון 08-9494211
izviel@gmail.com