דלקת עור ממגע

ד"ר עקיבא טרטנר

מומחה למחלות עור ומין

3555
קביעת תור אתר הרופא

מחלות עור תעסוקתיות, בעיקר דלקת עור בידיים, הן עדיין המחלות התעסוקתיות השכיחות ביותר
ד"ר עקיבא טרטנר | 01.10.2007
הרוב הגדול של מחלות עור תעסוקתיות קשור לדלקת עור ממגע המהווה כ-95-90 אחוז מכלל המחלות התעסוקתיות. שאר מחלות העור התעסוקתיות כוללות מצבים כגון: אורטיקריה ממגע, Oil acne, כלואקנה, לאוקדרמה שנגרמה באופן כימי וזיהומי עור שונים.

דלקת עור ממגע היא צורה של תגובה דלקתית של העור הנגרמת כתוצאה ממגע עם גורמים חיצוניים (אלרגנים ואיריטנטים). התמונה הקלינית מגוונת וכוללת גרד, קשקשת, שלפוחיות ופריחה פרולווסיקוטרית, כאשר בצורות הכרוניות מופיעים סדקים היפרקרטוניס וליכניפיקציה.

בבסיס האטיולוגי קיימות שתי צורות של דלקת עור ממגע: דלקת עור ממגע אירטנטי ודלקת עור ממגע אלרגי. דלקת עור ממגע אירטנטי נגרמת עקב מגע עם חומרים איריטנטים, בעוד שדלקת עור ממגע אלרגי נגרמת כתוצאה ממנגנון חיסוני Delayed type hepersenstivity בתגובה למגע עם אלרגן אצל חולים שעברו פנסיטיזצה בעבר.

הנגעים הראשונים של דלקת העור מופיעים בתחילה במקום המגע עם האלרגן או האירטנט. נגעים שניוניים מופיעים לאחר מכן גם באזור העור שלא היה במגע עם האלרגן. רוב דלקות העור ממגע תעסוקתי ממוקמות בידיים ויש גם מופעים משולבים של ידיים ומקומות אחרים בעור הגוף.

השפעה חברתית וכלכלית

למרות שרוב החולים בדלקת העור ממגע אינם מאושפזים ודרגה נמוכה של דלקת עור ממגע מתקבלת לרוב כסיכון נורמלי בחיים, הרי ההשלכות התעסוקתיות, החברתיות, הפסיכוסוציאליות והכלכליות של דלקת עור ממגע תעסוקתי הן משמעותיות ביותר.

דלקת עור ממגע תעסוקתית קשורה לאלרגנים איריטנטים מרובים הקיימים גם בחיי היומיום וממילא היא משפיעה על גם על פעילותו הנורמלית של החולה בחיי הבית, ספורט ותחביבים. דלקת העור ממוקמת לרוב בידיים, אזור בגוף הנראה על ידי הסובבים את החולה וגורם לתשומת לב מהסביבה, מה שבדרך כלל מביאה לקשיים חברתיים של החולה עם סביבתו.

במחקרים נמצא כי שברוב הארצות, כ-40 אחוז מהחולים בדלקת עור דיווחו על הפרעות בחייהם החברתיים. במחקר מעקב שהקיף 954 חולים עם דלקת עור תעסוקתית נמצא ש-61 אחוז דיווחו על אובדן ימי עבודה עקב מחלת העור וכשישה אחוזים נעדרו מעבודתם תקופה ארוכה מ-12 חודשים ברציפות.

דלקת עור מסוג זה עומדת בראש סולם המחלות התעסוקתיות ומכאן ברורה ההשפעה הכלכלית הגבוהה של מחלה זו, הכוללת את ההוצאה הישירות על טיפול רפואי, פיצוי העובד ותשלומים על נכות או מגבלות רפואיות. ההוצאות העקיפות כוללת איבוד ימי עבודה, אובדן פרודוקטיביות, הוצאות על התאמה למקצוע חדש וההוצאות הקשורות לירידה באיכות החיים.

בשנת 1985 הוערכה ההוצאה השנתית בארה"ב על דלקת עור בין 222 מיליון דולר למיליארד דולר, לא כולל הוצאות של לימודי מקצוע חדש. בהולנד, שאוכלוסייתה מונה כ-15 מיליון תושבים, העריכו בשנת 1995 את ההוצאה השנתית על דלקת עור, כולל הוצאות ישירות אך לא כולל הפסד הכנסה לחולים, פגיעה בפרודוקטיביות וכו', בכ-42 מיליון יורו.

שכיחות והיארעות

כאמור, ברוב הארצות דלקת עור ממגע עומדת בראש סולם המחלות התעסוקתיות ומהווה כ-30 אחוז מכלל המחלות התעסוקתיות. מחקרים על שכיחות והיארעות במחלה זו הם מועטים והם מתבססים בעיקר על מאגרי הרישום של מחלות תעסוקתיות, החייבות להירשם, על פי החוק בארצות המערביות ובחלק גדול מהמדינות המתפתחות. השכיחות בענפי תעסוקה כמו חקלאות, בנייה ותעשיה היא מעל הממוצע ובתחום זה מתבלטים ענפי תעשיית העור, המתכות, המזון, כימיה וגומי, שבהם שכיחות המחלה היא גבוהה מהממוצע.

בשישה מחקרים גדולים שנערכו בארצות שונות על היארעות דלקת עור בידיים נמצא כי שיעור הנפגעים במחלה נמצא בטווח הנע בין 6.2 ל-10.6 אחוזים מהאוכלוסיה שנבדקה, כאשר ברוב המחקרים מדובר על היארעות לשנה. בכל המחקרים הנ"ל, שכיחות המחלה בקרב נשים גבוהה יותר מאשר בגברים. בכל המחקרים, ההיארעות של דלקת עור ממגע איריטנטים הייתה גבוהה יותר מאשר בדלקת עור אלרגית.

מחקר פרוספקטיבי, שנערך בצפון בוואריה בגרמניה, במשך שלוש שנים, בקרב אוכלוסיות עובדים שלמות, השווה בין כלל החולים במחלות עור תעסוקתיות עם כלל העובדים באותו המקצוע. שכיחות המחלה הגבוהה ביותר נמצאה בקרב ספרים ולאחר מכן בקרב אופים, מצפי מתכות ועובדים עם פרחים. נמצא כי התקופה להשראת דלקת עור ממגע מתחילת העבודה בקרב ספרים היא שנתיים עד שלוש שנים, אצל עובדים בתעשיית המזון - כשלוש שנים ובקרב עובדים במערכת הבריאות ובתעשיית המתכות - כארבע שנים.

גורמי השפעה

התפתחות דלקת עור ממגע תעסוקתי מושפעת משילוב של גורמים אישיים (גורמים אנדוגניים) ומאפייני חשיפה (גורמים אקסוגניים). חשיפת העור לחומרים אירטנטים או לאלרגנים היא תנאי הכרחי להתפתחות דלקת העור ממגע, וחומרת התגובה קשורה לסוג ולעוצמת החשיפה. בנוסף לחשיפה לגורמים אלה קיימים גורמים אנדוגניים רבים כמו נטייה אטופית, גורמים פסיכולוגיים, גיל ומין, שיכולים להשפיע על התפתחות דלקת העור.

חשיפה לאיריטנטים ואלרגנים
- גורם הסיכון הגבוה ביותר לדלקת עור ממגע הוא החשיפה לאיריטנטים שהשכיחים מביניהם הם: מים (עבודה רטובה), דטרגנטים, חומרי ניקוי, כימיקלים, שמני חיתוך. במחקר על דלקת עור ממגע נמצא שלפחות אחד מאיריטנטים אלה היה מעורב תמיד בדלקת עור איריטנטית, אך גם ב-84 אחוז ממקרי דלקת עור ממגע אלרגי ו-60 אחוז מדלקת עור ממגע אטופי בידיים. הגורם האיריטנטי החשוב ביותר הוא עבודה רטובה. הגדרת המונח "עבודה רטובה" נוסחה על ידי רופאים גרמנים והיא קובעת את הכללים הבאים: חשיפה לנוזלים ליותר משתי שעות ביום עבודה, עבודה עם כפפות אטומות למים למשך יותר משעתיים ביום או הזדקקות לשטיפת ידיים לפחות 20 פעם ביום.

האלרגנים מהם מתפתחת דלקת עור ממגע הם בדרך כלל אלרגנים שאופייניים למקצועו של החולה. במרפאת עור המתמחה בדלקת עור ממגע קיימות סדרות של תבחיני מטלית מקצועיות האופייניים לאותו מקצוע (סדרת אופים, סדרת ספרים, סדרת שמנים ודלקים וכו').

רקע אטופי
- היסטוריה אישית של אטופיה היא גורם סיכון ידוע לדלקת עור ממגע איריטנטית אך לא אלרגית. בעבודות שונות לא נצפה שדלקת עור ממגע אלרגי שכיחה יותר בקרב חולים אטופיים. אורטיקריה ממגע, בעיקר לטקס, שכיחה יותר בקרב אטופיים.

יש לציין שאטופיה מוקוזלית (אסטמה, קדחת השחת), בניגוד לאטופיה של העור, אינה קשורה לסיכון מוגבר לדלקת עור ממגע איריטנטי.

גורמים אישיים
- כיום, ההנחה המקובלת הא שאירטנטיות ורגישות פוחתים עם הגיל. עם זאת, במחלות עור תעסוקתיות התברר שאופי התעסוקה ולא הגיל מהווים את המרכיב העיקרי בהופעת דלקת העור. המין אינו גורם סיכון אך הוא קשור לסוגי החשיפה, זאת משום שיש הבדלים תעסוקתיים בין נשים וגברים ולכן נמצאה שכיחות יתר של דלקת עור ממגע בקרב נשים. בכל הנוגע להבדלים אתניים, יש מחלוקת בין החוקרים בדבר השפעתם על הופעת דלקת עור ממגע.

פרוגנוזה של דלקת עור

הפרוגנוזה של דלקת עור ממגע תעסוקתית היא בדרך כלל גרועה. סקירה של רוב העבודות העוסקות בפרוגנוזה הצביעה על העובדה הכואבת כי לא יותר ממחצית מהחולים נרפאו. סימפטומים חוזרים של דלקות עור ממגע הופיעו בחולים בטווח של 80-35 אחוז מהמקרים, תלוי בחומרת הסימפטומים, תקופת המעקב ועוצמת החשיפה.

הפרוגנוזה של דלקת עור ממגע תעסוקתית נחשבת לחמורה יותר מדלקת עור ממגע איריטנטית ורוב המחקרים מצביעים שהסימפטומים בחולים בדלקת עור ממגע אלרגי עקשניים יותר מאשר בזו האיריטנטית.

טיפול

הטיפול בדלקת עור ממגע תעסוקתית זהה לזה של כל דלקת עור אחרת. בשלב הראשון יש לטפל במשחות סטירואידליות שונות ובשימון קבוע של העור. אם אין הטבה או שהמצב חריף יותר או מפושט, יש צורך גם בסטרואידים סיסטמיים.

יש עבודות המדברות על יעילות של המשחות האימונומודולטריות החדשות המכילות טקרולימוס או פימקרולימוס.

ד"ר עקיבא טרטנר, מנהל שירות עור אמבולטרי, מרכז רפואי רבין


התחברות הרשמה
התמחויות
משפחה ילדים עור ומין אורתופדיה אף אוזן גרון יילוד וגניקולוגיה עיניים קרדיולוגיה לכל ההתמחויות
האם אתם רופאים? זימון תורים אונליין זימון תור לרופא בוידאו