טפסים

שם הנבדק ______________________                                   תאריך_______________

שם ממלא השאלון _________________

 

 ADHD Rating Scale

 

 

אף פעם או לעיתים נדירות

       לפעמים

 לעיתים קרובות

לעיתים קרובות                      מאוד

1. לא מתרכז בפרטים או עושה טעויות מתוך חוסר תשומת לב בשיעורים ובשיעורי בית.

0

2

3

2. עושה תנועות עצבניות בידיים או ברגליים, או מסתובב בכיסאו.

0

1

2

3

3. מתקשה להתמיד או להתרכז במטלות או משחקים.

0

1

2

3

4. קם ומתהלך בכיתה או בסיטואציות אחרות בהן הוא אמור להישאר ישוב במקומו.

0

1

2

3

5. לא נראה כמקשיב כשפונים אליו ישירות.

0

1

2

3

6. מתרוצץ או מטפס במידה מופרזת במצבים בהם זאת לא התנהגות הולמת

0

1

2

3

7. אינו עוקב אחר ההוראות ואינו מסיים את המוטל עליו.

0

1

2

3

8. מתקשה לשחק או לעסוק בפעילויות בזמנו החופשי בשקט.

0

1

2

3

9. מתקשה בסידור או ארגון פעילויות או מטלות.

0

1

2

3

10. נמצא "בתנועה מתמדת" או מתנהג כאילו יש לו "קוצים".

0

1

2

3

11. נמנע ממשימות כגון לימודים או שיעורי בית הדורשות מאמץ אינטלקטואלי ממושך.

0

1

2

3

12. מדבר יותר מדי.

0

1

2

3

13. מאבד דברים הנחוצים לפעילויות או למטלות.

0

1

2

3

14. פולט תשובות לפני שהושלמו השאלות.

0

1

2

3

15. תשומת ליבו מוסחת בקלות.

0

1

2

3

16. מתקשה לחכות לתורו.

0

1

2

3

17. נוטה לשכוח פעילות יומיומית.

0

1

2

3

18. קוטע או מפסיק אחרים

0

1

2

3